TRỌNG KHÁI

ĐỒNG HỒ TRÁI ĐẤT

Các loài hoa đẹp

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg Chuc_cuoi_Tuan_vui_ve.swf 123.flv 24.jpg Ngaygiadinh.swf Violet_giao_luuloan.swf Ph18.jpg 127.jpg Flash_mo__vie_swF_36swf.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf 20133.jpg CMNM.jpg Happy_new_year.swf Bannertet2013.swf Bong_tuyet.jpg 110.swf Sntrungkien.swf TANGTHAYCO2011.swf Chuc_mung_ngay_PNVN__20_101.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ

  • (Nguyễn Văn Tuyên)

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  Gốc > THỜI KHÓA BIỂU THCS ĐỒNG TIẾN > TKB THCS ĐỒNG TIẾN 2011-2012 >

  TKB SỐ I KỲ 2 áp dụng từ tuần 20

  THỨ
  TIẾT
  6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B GHI CHÚ  
  2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ    
  2 SHL-Luyện SHL-NhâtS SHL-Phương SHL-Lý SHL-Tâm SHL-Điệp SHL-Hương SHL-Hồng    
  3 Toán - Khải Nhạc - Luyện Sử - Ngo Thể - Lý Thể - Hồng Sử - NhậtS Văn - Hương Toán - Thiện    
  4 Văn - Luyện Sử - NhậtS NNgữ - Phương Toán - Khải Nhạc - Điệp Toán - Thiện Văn - Hương Nhạc - Duy    
  5 Sử - NhậtS Toán - Khải Nhạc - Luyện Văn - Ngo TC - Tâm Toán - Thiện Nhạc - Duy Văn - Hương    
  3 1 MT - Duy CNghệ - Sứ Sinh - Thanh Toán - Khải NNgữ - HươngA Địa - Nhật Thể - Hồng Toán - Thiện    
  2 Văn - Luyện Toán - Khải Lý - Nhân Sinh - Thanh Thể - Hồng Toán - Thiện Sử - NhậtS NNgữ - HươngA    
  3 Toán - Khải MT - Duy CNghệ - Bình Văn - Ngo Toán - Thiện Sinh - Thanh Địa - Sứ GDCD - Nhị    
  4 Nhạc - Luyện Văn - Vân Văn - Bình TC - Võ GDCD - Nhị CNghệ - Nhân Toán - Nhàn Địa - Sứ    
  5 GDCD - Nhị Sinh - Thành Toán - Nhàn CNghệ - Bình Văn - Tâm Văn - Điệp Lý - Mão Hoá - Nhịp    
  4 1 NNgữ - HươngA Địa - Nhật Sử - Ngo Toán - Khải Sinh - Thanh Toán - Thiện Sử - NhậtS Văn - Hương    
  2 Toán - Khải CNghệ - Sứ MT - Duy Sinh - Thanh NNgữ - HươngA Địa - Nhật Thể - Hồng Sử - NhậtS    
  3 Lý - Mão Sinh - Thành Toán - Nhàn GDCD - Nhị CNghệ - Nhân NNgữ - HươngA NNgữ - Phương Thể - Hồng    
  4 CNghệ - Sứ Văn - Vân Văn - Bình Văn - Ngo Địa - Nhật MT - Duy GDCD - Nhị Hoá - Nhịp    
  5 Văn - Luyện GDCD - Nhị TC - Bình MT - Duy Văn - Tâm Hoá - Nhịp Toán - Nhàn Lý - Mão    
  5 1 NNgữ - HươngA Thể - Lý Sinh - Thanh Toán - Khải MT - Duy Thể - Hồng TC - Tuyên Văn - Hương HN-9a,9b HĐNGLL8a,8b
  2 Toán - Khải NNgữ - Tuệ Thể - Lý NNgữ - Phương Sử - NhậtS CNghệ - Nhân Văn - Hương TC - Tuyên Sứ dạy Tâm Dạy Chiều thứ 5
  3 TC - Vân Toán - Khải Toán - Nhàn Sử - Ngo TC - Tâm Sinh - Thanh Hoá - Nhịp Toán - Thiện Chiều thứ 5 Chiều thứ 5
  4 HĐNGLL-Tuệ HĐNGLL-Tuệ GDCD - Nhị Lý - Nhân Hoá - Nhịp Văn - Điệp Toán - Nhàn Sinh - Thành    
  5     HĐNGLL-Tâm HĐNGLL-Tâm Toán - Nhàn GDCD - Nhị HĐNGLL-Nhân HĐNGLL-Nhân    
  6 1 Địa - Nhật Toán - Khải NNgữ - Phương Thể - Lý Sinh - Thanh NNgữ - HươngA Văn - Hương Toán - Thiện    
  2 CNghệ - Sứ Văn - Vân Thể - Lý Địa - Nhật Toán - Thiện Lý - Nhân NNgữ - Phương NNgữ - HươngA    
  3 Thể - Lý Văn - Vân TC - Bình NNgữ - Phương Vật Lý - Nhân Hoá - Nhịp Sinh - Thành Sử - NhậtS    
  4 Sinh - Thành TC - Vân Địa - Nhật Nhạc - Luyện CNghệ - Nhân Văn - Điệp Hoá - Nhịp CNghệ - Mão    
  5 Văn - Luyện NNgữ - Tuệ Văn - Bình TC - Võ Hoá - Nhịp Văn - Điệp Lý - Mão Sinh - Thành    
  7 1 Thể - Lý NNgữ - Tuệ NNgữ - Phương Văn - Ngo Địa - Nhật NNgữ - HươngA Văn - Hương Thể - Hồng    
  2 TC - Vân Thể - Lý Địa - Nhật NNgữ - Phương NNgữ - HươngA Thể - Hồng TC - Tuyên Văn - Hương    
  3 NNgữ - HươngA TC - Vân CNghệ - Bình Sử - Ngo Toán - Nhàn TC - Điệp CNghệ - Mão Văn - Hương    
  4 Sinh - Thành Lý - Mão Văn - Bình Địa - Nhật Văn - Tâm TC - Điệp Toán - Nhàn TC - Tuyên    
  5     Toán - Nhàn CNghệ - Bình Văn - Tâm Nhạc - Điệp Sinh - Thành Lý - Mão    

   h


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tuyên @ 06:15 05/05/2012
  Số lượt xem: 708
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Mời bạn tới đây  tham khảo cách đưa TKB lên trang web nhé!

   
  Gửi ý kiến

  CHÀO CÁC QUÝ THẦY CÔ CHÚC VUI VẺ HẠNH PHUC