TRỌNG KHÁI

ĐỒNG HỒ TRÁI ĐẤT

Các loài hoa đẹp

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg Chuc_cuoi_Tuan_vui_ve.swf 123.flv 24.jpg Ngaygiadinh.swf Violet_giao_luuloan.swf Ph18.jpg 127.jpg Flash_mo__vie_swF_36swf.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf 20133.jpg CMNM.jpg Happy_new_year.swf Bannertet2013.swf Bong_tuyet.jpg 110.swf Sntrungkien.swf TANGTHAYCO2011.swf Chuc_mung_ngay_PNVN__20_101.swf

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ

  • (Nguyễn Văn Tuyên)

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  Gốc > Đề thi vào lớp 10 môn toán >

  100 đề thi vào 10( sưu tầm-nguồn đồng nghiệp Bình Dương)

   


     Địa chỉ tải bài:
  TUYỂN TẬP 100 ĐỀ THI VÀO LỚP 10

  MÔT Số Đề THI VàO THPT PHÂN BAN
  I, Phần 1 : Các đề thi vào ban cơ bản

  Đề số 1
  Câu 1 ( 3 điểm )
  Cho biểu thức :

  Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
  Rút gọn biểu thức A .
  Giải phương trình theo x khi A = -2 .
  Câu 2 ( 1 điểm )
  Giải phương trình :

  Câu 3 ( 3 điểm )
  Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đường thẳng (D) : y = - 2(x +1) .
  Điểm A có thuộc (D) hay không ?
  Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A .
  Viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với (D) .
  Câu 4 ( 3 điểm )
  Cho hình vuông ABCD cố định , có độ dài cạnh là a .E là điểm đi chuyển trên đoạn CD ( E khác D ) , đường thẳng AE cắt đường thẳng BC tại F , đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại K .
  Chứng minh tam giác ABF = tam giác ADK từ đó suy ra tam giác AFK vuông cân .
  Gọi I là trung điểm của FK , Chứng minh I là tâm đường tròn đi qua A , C, F , K .
  Tính số đo góc AIF , suy ra 4 điểm A , B , F , I cùng nằm trên một đường tròn .
  Đề số 2
  Câu 1 ( 2 điểm )
  Cho hàm số : y =
  Nêu tập xác định , chiều biến thiên và vẽ đồ thi của hàm số.
  Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm ( 2 , -6 ) có hệ số góc a và tiếp xúc với đồ thị hàm số trên .
  Câu 2 ( 3 điểm )
  Cho phương trình : x2 – mx + m – 1 = 0 .
  Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 , x2 . Tính giá trị của biểu thức .
  . Từ đó tìm m để M > 0 .
  Tìm giá trị của m để biểu thức P = đạt giá trị nhỏ nhất .
  Câu 3 ( 2 điểm )
  Giải phương trình :


  Câu 4 ( 3 điểm )
  Cho hai đường tròn (O1) và (O2) có bán kính bằng R cắt nhau tại A và B , qua A vẽ cát tuyến cắt hai đường tròn (O1) và (O2) thứ tự tại E và F , đường thẳng EC , DF cắt nhau tại P .
  Chứng minh rằng : BE = BF .
  Một cát tuyến qua A và vuông góc với AB cắt (O1) và (O2) lần lượt tại C,D . Chứng minh tứ giác BEPF , BCPD nội tiếp và BP vuông góc với EF .
  Tính diện tích phần giao nhau của hai đường tròn khi AB = R .
  Đề số 3
  Câu 1 ( 3 điểm )
  Giải bất phương trình :
  Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thoả mãn .

  Câu 2 ( 2 điểm )
  Cho phương trình : 2x2 – ( m+ 1 )x +m – 1 = 0
  Giải phương trình khi m = 1 .
  Tìm các giá trị của m để hiệu hai nghiệm bằng tích của chúng .
  Câu3 ( 2 điểm )
  Cho hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 (1)
  Tìm m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A ( -2 ; 3 ) .
  Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m .
  Câu 4 ( 3 điểm )
  Cho góc vuông xOy , trên Ox , Oy lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho OA = OB . M là một điểm bất kỳ trên AB .
  Dựng đường tròn tâm O1 đi qua M và tiếp xúc với Ox tại A , đường tròn tâm O2 đi qua M và tiếp xúc với Oy tại B , (O1) cắt (O2) tại điểm thứ hai N .
  Chứng minh tứ giác OANB là tứ giác nội tiếp và ON là phân giác của góc ANB .
  Chứng minh M nằm trên một cung tròn cố định khi M thay đổi .
  Xác định vị trí của M để khoảng cách O1O2 là ngắn nhất .
  Đề số 4 .
  Câu 1 ( 3 điểm )
  Cho biểu thức :
  Rút gọn biểu thức .
  Tính giá trị của khi
  Câu 2 ( 2 điểm )
  Giải phương trình :
  Câu 3

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tuyên @ 04:17 23/04/2012
  Số lượt xem: 480
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  CHÀO CÁC QUÝ THẦY CÔ CHÚC VUI VẺ HẠNH PHUC