TRỌNG KHÁI

ĐỒNG HỒ TRÁI ĐẤT

Các loài hoa đẹp

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg Chuc_cuoi_Tuan_vui_ve.swf 123.flv 24.jpg Ngaygiadinh.swf Violet_giao_luuloan.swf Ph18.jpg 127.jpg Flash_mo__vie_swF_36swf.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf 20133.jpg CMNM.jpg Happy_new_year.swf Bannertet2013.swf Bong_tuyet.jpg 110.swf Sntrungkien.swf TANGTHAYCO2011.swf Chuc_mung_ngay_PNVN__20_101.swf

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ

  • (Nguyễn Văn Tuyên)

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  Gốc > THỜI KHÓA BIỂU THCS ĐỒNG TIẾN > TKB Năm học 2012-2013 >

  Thời khóa biểu từ 20-8-2012

  THỨ
  TIẾT

  6A

  6B

  7A

  7B

  8A

  8B

  9A

  9B

   

   

  2

  1

  Chào cờ

  Chào cờ

  Chào cờ

  Chào cờ

  Chào cờ

  Chào cờ

  Chào cờ

  Chào cờ

   

   

  2

  SH -HƯƠNG

  SH -BÌNH

  SH -LUYÊN

  SH -VÂN

  SH -PHƯƠNG

  SH –ĐIỆP

  SH-TÂM

  SH –TUỆ

   

   

  3

  Anh - TUỆ

  CNghệ - ĐIỆP

  CNghệ - BÌNH

  Văn - VÂN

  Anh - PHƯƠNG

  MT - DUY

  Văn - TÂM

  Toán - THIỆN

   

   

  4

  Nhạc - HƯƠNG

  Văn - BÌNH

  MT - DUY

  Anh - PHƯƠNG

  Sử - NHẬTS

  Văn - ĐIỆP

  Văn - TÂM

  Văn - LUYỆN

   

   

  5

  MT - DUY

  Anh - TUỆ

  Anh - PHƯƠNG

  TC - VÂN

  Văn - NGO

  Sử - NHẬTS

  Toán - TUYÊN

  Văn - LUYỆN

   

   

  3

  1

  Địa - NHẬTĐ

  Thể - HỒNG

  Văn - LUYỆN

  Sinh - THANH

  Toán - NHÀN

  Thể - LÝ

  Sinh - SỨ

  Toán - THIỆN

   

   

  2

  Sinh - SỨ

  Toán - KHẢI

  Sinh - THANH

  Địa - NHẬTĐ

  Anh - PHƯƠNG

  Nhạc - LÝ

  Thể - HỒNG

  Sử - NHẬTS

   

   

  3

  Toán - THIỆN

  TC - BÌNH

  TC - LUYỆN

  Toán - KHẢI

  Sinh - THANH

  Anh - PHƯƠNG

  Lý - MÃO

  Thể - HỒNG

   

   

  4

  TC - HƯƠNG

  Lý - NHÂN

  Địa - NHẬTĐ

  Anh - PHƯƠNG

  Sử - NHẬTS

  Sinh - THANH

  Hoá - NHỊP

  Văn - LUYỆN

   

   

  5

  Văn - HƯƠNG

  TC - BÌNH

  Toán - KHẢI

  Sử - NHẬTS

  Lý - NHÂN

  Hoá - NHỊP

  Toán - TUYÊN

  Lý - MÃO

   

   

  4

  1

  Toán - THIỆN

  MT - DUY

  Thể - LÝ

  GDCD - NHỊ

  Địa - NHẬTĐ

  Toán - NHÀN

  Anh - TUỆ

  Sinh - SỨ

   

   

  2

  Anh - TUỆ

  Sinh - SỨ

  GDCD - NHỊ

  Toán - KHẢI

  Nhạc - LÝ

  Anh - PHƯƠNG

  Địa - NHẬTĐ

  MT - DUY

   

   

  3

  Sinh - SỨ

  Toán - KHẢI

  Địa - NHẬTĐ

  Nhạc - LÝ

  Anh - PHƯƠNG

  Văn - ĐIỆP

  Văn - TÂM

  Toán - THIỆN

   

   

  4

  CNghệ - ĐIỆP

  GDCD - NHỊ

  Anh - PHƯƠNG

  Văn - VÂN

  TC - NGO

  Địa - NHẬTĐ

  Hoá - NHỊP

  Anh - TUỆ

   

   

  5

  GDCD - NHỊ

  Anh - TUỆ

  Toán - KHẢI

  CNghệ - VÂN

  Văn - NGO

  TC - ĐIỆP

  TC - TÂM

  Hoá - NHỊP

   

   

  5

  1

  Toán - THIỆN

  Sinh - SỨ

  Sinh - THANH

  Thể - HỒNG

  Hoá - NHỊP

  Toán - NHÀN

  Toán - TUYÊN

  Lý - MÃO

   

   

  2

  Thể - HỒNG

  Văn - BÌNH

  TC - LUYỆN

  Sinh - THANH

  Toán - NHÀN

  Lý - NHÂN

  MT - DUY

  Toán - THIỆN

   

   

  3

  Văn - HƯƠNG

  Nhạc - BÌNH

  Văn - LUYỆN

  Sử - NHẬTS

  CNghệ - NHÂN

  Sinh - THANH

  CNghệ - NHỊP

  Sinh - SỨ

   

   

  4

  NGLL-HƯƠNG

  NGLL-HƯƠNG

  Sử - NHẬTS

  MT - DUY

  Sinh - THANH

  CNghệ - NHÂN

  Sinh - SỨ

  Thể - HỒNG

  HN9-VÕ

   

  5

   

   

   

   

  TC - NGO

  Sử - NHẬTS

  NGLL-TÂM

  NGLL-TÂM

  NGLL7-NGO

  NGLL8-MÃO

  6

  1

  Toán - THIỆN

  Anh - TUỆ

  Văn - LUYỆN

  Thể - HỒNG

  MT - DUY

  GDCD - NHỊ

  Địa - NHẬTĐ

  TC - NHÀN

   

   

  2

  Thể - HỒNG

  Địa - NHẬTĐ

  Văn - LUYỆN

  Lý - MÃO

  Toán - NHÀN

  Thể - LÝ

  Sử - NHẬTS

  GDCD - NHỊ

   

   

  3

  Lý - NHÂN

  Sử - NHẬTS

  Toán - KHẢI

  CNghệ - VÂN

  Thể - LÝ

  Toán - NHÀN

  Thể - HỒNG

  Địa - NHẬTĐ

   

   

  4

  Sử - NHẬTS

  Thể - HỒNG

  Lý - MÃO

  Toán - KHẢI

  CNghệ - NHÂN

  Văn - ĐIỆP

  GDCD - NHỊ

  Văn - LUYỆN

   

   

  5

  CNghệ - ĐIỆP

  Toán - KHẢI

  Sử - NHẬTS

  Văn - VÂN

  GDCD - NHỊ

  CNghệ - NHÂN

  Lý - MÃO

  Văn - LUYỆN

   

   

  7

  1

  Văn - HƯƠNG

  Toán - VÕ

  CNghệ - BÌNH

  Toán - KHẢI

  Toán - NHÀN

  Hoá - NHỊP

  Toán - TUYÊN

  Địa - NHẬTĐ

   

   

  2

  Văn - HƯƠNG

  Văn - BÌNH

  Anh - PHƯƠNG

  Địa - NHẬTĐ

  Thể - LÝ

  Toán - NHÀN

  TC - TÂM

  Hoá - NHỊP

   

   

  3

  TC - HƯƠNG

  Văn - BÌNH

  Toán - KHẢI

  Anh - PHƯƠNG

  Văn - NGO

  TC - ĐIỆP

  Anh - TUỆ

  TC - NHÀN

   

   

  4

  Anh - TUỆ

  CNghệ - ĐIỆP

  Thể - LÝ

  Văn - VÂN

  Văn - NGO

  Anh - PHƯƠNG

  Văn - TÂM

  CNghệ - NHỊP

   

   

  5

   

   

  Nhạc - LÝ

  TC - VÂN

  Hoá - NHỊP

  Văn - ĐIỆP

  Văn - TÂM

  Anh - TUỆ

   

   

   

  STT

  Họ và Tên

  Kiêm nhiệm

  Phân công chuyên môn

  Số tiết

          1        

  ĐỖ THU BÌNH

   4

  CNghệ (7A) + Nhạc (6B) + TC (6B) + Văn (6B)

  13

          2        

  QUẢN NGỌC DUY

   8

  MT (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)

  16

          3        

  VŨ THỊ ĐIỆP

   4

  CNghệ (6A, 6B) + TC (8B) + Văn (8B)

  14

          4        

  TRẦN THỊ HỒNG

   0

  Thể (6A, 6B, 7B, 9A, 9B)

  10

          5        

  NGUYỄN THU HƯƠNG

   4

  Nhạc (6A) + TC (6A) + Văn (6A)+HĐNGLL6

  12

          6        

  ĐỖ QUANG KHẢI

   0

  Toán (6B, 7A, 7B)

  11

          7        

  PHẠM VĂN LUYỆN

   4

  TC (7A) + Văn (7A, 9B)

  15

          8        

  NGUYỄN THỊ LÝ

   0

  Nhạc (7A, 7B, 8A, 8B) + Thể (7A, 8A, 8B)

  10

          9        

  QUẢN XUÂN MÃO

   0

  Lý (7A, 7B, 9A, 9B)+HĐNGLL7

  7

        10      

  ĐOÀN VĂN NGO

   3

  TC (8A) + Văn (8A)

  9

        11      

  NGUYỄN THỊ NHÀN

   0

  TC (9B) + Toán (8A, 8B)

  10

        12      

  LÊ VĂN NHÂN

   0

  CNghệ (8A, 8B) + Lý (6A, 6B, 8A, 8B)+hdngll 8

  9

        13      

  LÊ THỊ NHẬTĐ

   0

  Địa (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)

  12

        14      

  LÊ TIẾN NHẬTS

   0

  Sử (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)

  12

        15      

  NGUYỄN VĂN NHỊ

   0

  GDCD (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)

  8

        16      

  ĐẶNG THỊ NHỊP

   0

  CNghệ (9A, 9B) + Hoá (8A, 8B, 9A, 9B)

  10

        17      

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

   4

  Anh (7A, 7B, 8A, 8B)

  16

        18      

  NGUYỄN THỊ SỨ

   0

  Sinh (6A, 6B, 9A, 9B)

  8

        19      

  ĐẶNG DUY TÂM

   4

  TC (9A) + Văn (9A)+NGLL 9

  12

        20      

  TRẦN THỊ THANH

   0

  Sinh (7A, 7B, 8A, 8B)

  8

        21      

  NGUYỄN ĐÌNH THIỆN

   3

  Toán (6A, 9B)

  11

        22      

  NGUYỄN TÀI TUỆ

   4

  Anh (6A, 6B, 9A, 9B)

  14

        23      

  NGUYỄN VĂN TUYÊN

   16

  Toán (9A)

  20

        24      

  PHẠM HỒNG VÂN

   4

  CNghệ (7B) + TC (7B) + Văn (7B)

  12

        25      

  NGUYỄN VĂN VÕ

   18

  Toán (6B)

  19

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tuyên @ 06:20 20/08/2012
  Số lượt xem: 473
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  CHÀO CÁC QUÝ THẦY CÔ CHÚC VUI VẺ HẠNH PHUC