TRỌNG KHÁI

ĐỒNG HỒ TRÁI ĐẤT

Các loài hoa đẹp

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg Chuc_cuoi_Tuan_vui_ve.swf 123.flv 24.jpg Ngaygiadinh.swf Violet_giao_luuloan.swf Ph18.jpg 127.jpg Flash_mo__vie_swF_36swf.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf 20133.jpg CMNM.jpg Happy_new_year.swf Bannertet2013.swf Bong_tuyet.jpg 110.swf Sntrungkien.swf TANGTHAYCO2011.swf Chuc_mung_ngay_PNVN__20_101.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ

  • (Nguyễn Văn Tuyên)

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  vvicxtchntngknimchngnm2012.zip

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: PGD&ĐTUH
  Người gửi: Nguyễn Văn Tuyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:57' 20-02-2012
  Dung lượng: 26.6 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN ỨNG HÒA
  PHÒNG GD&ĐT

  Số: 19/ GD
  V/v: Xét tặng Kỷ niệm chương
  “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2012
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Ứng Hòa, ngày 16 tháng 2 năm 2012
  
  
  Kính gửi : Các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

  Thực hiện Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đối với cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong Ngành và các cá nhân ngoài Ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Giáo dục- Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa đề nghị các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", triển khai tổ chức xét chọn, tổng hợp danh sách và hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi về Phòng GD&ĐT để tổng hợp trình Sở GD&ĐT xét trình Bộ GD&ĐT xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2012 cho cán bộ công chức, nhà giáo, nhân viên trong Ngành giáo dục và các cá nhân ngoài Ngành giáo dục.
  Căn cứ công văn hướng dẫn số:3046/SGD&ĐT-VP ngày 06/02/2012 V/v: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2012.
  1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"gồm:
  Hồ sơ của cá nhân :
  - Bản tóm tắt thành tích cá nhân theo mẫu 2A hoặc 2B hoặc 2C (theo phụ lục của Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ GD&ĐT); đề nghị viết rõ ràng, đầy đủ, không tẩy xóa và có ý kiến xác nhận theo yêu cầu của biểu mẫu;
  - Bản sao các giấy chứng nhận (hoặc quyết định) đạt danh hiệu CSTĐ (nếu có).
  b) Hồ sơ của các đơn vị :
  - Công văn đề nghị (mẫu 1C)
  - Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu gửi kèm )
  - Hồ sơ của các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.
  * Đối với các cá nhân ngoài ngành có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho ngành giáo dục: Phòng GD&ĐT trên cơ sở đề nghị của các đơn vị tổng hợp, lập danh sách cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định, báo cáo và xin ý kiến Thường trực Hội đồng TĐ-KT huyện, vào bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu 2B)
  2. Thời hạn nộp hồ sơ : các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng trước ngày 15/03/2012 Đ/c Đặng Văn Khoái. (đề nghị các đơn vị sử dụng font chữ: Times New Roman)

  Đề nghị các đơn vị triển khai xét chọn và gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định. Hồ sơ, danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” phải bảo đảm đúng theo quy định và chỉ xét tặng một lần . Thủ trưởng đơn vị ký trình phải chịu trách nhiệm về hồ sơ và danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của đơn vị.

  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Lưu VT, VP

  TRƯỞNG PHÒNG


  ( Đã ký )


  Đỗ Ngọc Anh

  
  

  Mẫu 3A - Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

  PHÒNG GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
  “Vì sự nghiệp giáo dục” - năm 2012
  (Kèm theo công văn số: / ngày của )

  TT
  
  Giới tính
  Họ và tên
  Chức vụ,
  Nơi công tác
  Số năm công tác trong ngành
   Số n Số năm xét tặng KNC
  
   1. Đang công tác:
  
  1
  Ông
  
  
  
  
  
  2
  Bà
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Avatar
  Hướng dẫn làm hồ sơ kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  CHÀO CÁC QUÝ THẦY CÔ CHÚC VUI VẺ HẠNH PHUC